Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Providentia Oy
Yhteystiedot: Korsutie 20, 00370 Helsinki

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Santi Martínez
santi.martinez@providentia.fi
p. +358 50 5286970

3. REKISTERIN NIMI

Providentian kirjakaupan asiakas- ja tilausrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Providentian omaan suoramarkkinointiin, jos asiakas on suoramarkkinoinnin sallinut.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite. Mahdollinen kielto lähettää suoramarkkinointia. Mahdolliset sähköisen suoramarkkinoinnin luvat. Providentian kirjakauppaan rekisteröityneen asiakkaan tunnistamistieto (käyttäjätunnus).
Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas

  • luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai
  • tilaa tuotteita.

Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Sähköinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.